Ødis kirke

Ny gravermedhjælper i foråret 2018

Nyt dåbsfad og alterstager

LÆNGE VENTET....
 - efter vores gamle dåbsfad og messinglysestager desværre blev stjålet sidste år, har vi nu endelig kunnet indvie det nye dåbsfad og stager i kirken her 1. søndag i advent 2017, hvor man havde mulighed for at kikke nærmere på tingene.

Dåbsfad og stager er designet af Peter Ejlerskov og udført af Den Jyske Gørtler i samarbejde. Den runde form i messingfadet er skabt af korstræets splinter. Hver enkelt træsplint er svagt hævet over fadets bund.

Alterstagerne med sandstøbt stamme er inspireret af strukturen i kirkens Kristusfigur (designet af Erik Heide) og danner en smuk kontrast til altertavlen.

Vi glæder os over det smukke resultat og ser frem til at tage det i brug.

Nyt menighedsråd i Ødis Sogn

Valg til menighedsråd i Ødis Sogn.

13. sept. afholdt menighedsrådet ved Ødis kirke orienteringsmøde i Vestfløjen. Der blev orienteret om rådets opgaver og kompetencer og redegjort for arbejdet siden sidste valg samt kommende opgaver. Dernæst blev der redegjort for reglerne vedrørende opstilling af kandidatlister og afvikling af valget. Efter kaffen blev der holdt opstillingsmøde, hvor man dannede Sognelisten, som består af 6 kandidater + 2 suppleanter. Da der ved indleveringsfristens udløb den 27. september ikke var indkommet andre lister, kan det hermed konstateres, at det nye menighedsråd i Ødis Sogn fremover ser således ud:

Daniel Bjærge, Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
John Bording, Grønforten 5, Ødis Kroge
Malene Baun Riis, Stationsvej 1, Ødis
Peder Nissen, Farrisvej 14, Ødis Bramdrup
Tina Haahr Bihl, Stationsvej 25, Ødis

Niels Christensen, Stationsvej 13, Ødis


Suppleanter er:
Peter Jensen, Fløjbjergvej 31, Fløjbjerg
Karl Schmidt, Gåskjærvej 8, Gåskjær

 

Aktuelt

Vi har stadigvæk problemer med præstekontorets fastnet telefon (nr. 75 59 81 50), og det beklager vi. Hele vores system vil blive undersøgt af TDC på torsdag. Indtil videre kan præsten kontaktes på mobil nr. 93 87 17 00, mail:...Læs mere


Det er en stor glæde at kunne offentliggøre, at vi har ansat Inger Hvindenbråten som præst i Ødis (og Seest sogn 25%) fra 1. sept. Inger kommer fra Norge, hvor hun er præsteuddannet. Det seneste år har Inger studeret på...Læs mere


Åbenhed overfor at afprøve nye idéer - tanker fra debataften 29. august

Fællesskab og synlighed

Menighedsrådet havde indbudt til aften, hvor vi gerne ville høre meninger om nuværende og fremtidige tiltag i kirken. Alle forslag og kommentarer blev skrevet på plancher på tavlen og idérigdommen var stor. Fælleskab og musik, fysiske rammer og kirkens synlighed i sognet blev vendt.

4 overskrifter: kendt, nyt, samarbejde og fremtiden

Samtalen foregik både i grupper og i samlet flok. Ved hvert bord blev 4 overskrifter anledning til samtale. Overskrifterne var: hvad kan du lide, hvad mangler du, hvordan kan kirken være medspiller i sognet og hvordan forestiller du dig fremtiden for kirken i Ødis? Hvert bord fik 5 minutter til at summe over emnet og tankerne blev samlet på tavlen.

Glæde over det kendte og forslag til nyt

Både menighedsråd og personale glædede sig over, at listen over det man holder af og sætter pris på ved kirken, var den længste liste. Der kom dog også mange forslag til nye aktiviteter, såsom stille gudstjenester, børneklub og en mere synlig kirke i sognet.

Et nyt ord?

Når deltagerne skulle forestille sig fremtiden, blev ordet patchwork menighed nævnt. Måske har vi opfundet et nyt ord? Vi er ikke som sogn en ensartet gruppe, som alle ønsker og søger de samme arrangementer. Men alligevel er der noget, der samler. Vi er en del af samme sogn, kommer i den samme kirke, men på forskellige tidspunkter.

Mod til at afprøve nye idéer

Aftenens sidste sætning, der kom på under overskriften ”Fremtiden”, blev et ønske om, at kirken må have åbenhed over for at afprøve nye idéer. Denne aften viser, at menighedsrådet og menigheden er villige til at afprøve nyt. Så må vi gennemtænke og sammen evaluere nye tiltag. - Menighedsrådet har fået en mængde af materiale at arbejde med på den visionsdag, vi har planlagt sidst i september. Vi glæder os til at komme i gang!

cookie information