Ødis kirke

Kirkens rolle i Ødis Sogn

Folkekirken i Ødis Sogn arbejder for at:

- opnå større synlighed

- skabe tilhørsforhold til kirken for en større målgruppe

- formidle kristendommens store fortællinger

- skabe aktiviteter der henvender sig til alle aldersgrupper

- yde diakoni / omsorg

- aktivere menigheden - og give andre ordet i kirkerummet

- aktivere kirkerummet både religiøst og kulturelt

- stå for en frugtbar balance mellem fornyelse og tradition

Vi ønsker at inddrage en større del af sognets beboere, samt de forskellige institutioner og foreninger, til et samarbejde om at opfylde denne målsætning.

Alle er velkomne til at komme med gode ideer til diverse arrangementer og lign. Der er placeret en idékasse i våbenhuset, hvor man kan komme med ris og ros til menighedsrådet, samt deltage i debatten om målsætningerne.

Ødis Menighedsråd

cookie information