Døbefonten


Fonten er en af de såkaldte "firkløverbladsfonte" fra romansk tid, hvis munding minder om er firkløver. Kummen er opdelt i fire afsnit og dekoreret med bukler" - bredest foroven, smallest forneden - omgivet af strenge. I to af afsnittene afløser buklerne hinanden efter tur, men i de to andre afsnit har stenhuggeren udhugget det dobbelte antal bukler, vel at mærke, således at strengene krydser hinanden, en særlig finesse ved fonten her.

 

Døbefonten er fra tiden 1200-50, og det er et af de klenodier, som er bevaret fra den nedrevne kirke. Den er hugget i kalksten og importeret fra Gotland.