Ødis kirke

Dødsfald

                                                                                                                     Indberetning af dødsfaldet

Normalt retter de pårørende henvendelse til en bedemand, der sørger for meget af det praktiske i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen. Bl.a. hjælper han med at udfærdige ?Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding?.Denne afleveres sammen med lægens dødsattest til præsten.

 

Såfremt afdøde var medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at vedkommende ønskede en kirkelig begravelse eller bisættelse.

 

Såfremt vedkommende ikke var medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at man ikke ønsker, at en præst skal medvirke ved en evt. højtidelighed.

 

Normalt afholdes begravelsen eller bisættelsen senest 8 dage efter dødsfaldet.

 

Samtale med præsten

Bedemanden eller de pårørende retter henvendelse til præsten for at aftale tidspunkt for begravelse eller bisættelse.

 

Der aftales også et tidspunkt for en samtale. Ved samtalen vælges normalt 3-4 salmer, og de pårørende fortæller om den afdøde samt evt. ønsker i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

 

Gravsted

Vedrørende udgifter til etablering af forskellige former for gravsteder samt vedligeholdelse af disse kontaktes enten graverkontoret eller kirkeværgen.

 

Graveren hjælper også gerne med råd og vejledning i forbindelse med valg af gravsted.

cookie information