BegivenhedDato

Fastelavnssøndag

Familiegudstjeneste. Karneval med fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen

23. feb 10:30
11:30
23. feb 10:30 -
11:30

1. søndag i fasten

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til omegnens kirker

1. mar  
1. mar

2. søndag i fasten

Gudstjeneste ved Anna-Sofie Arendt

8. mar 09:00
10:00
8. mar 09:00 -
10:00

Dåbsjubilæum

Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum for 5-årige

12. mar 17:00
18:00
12. mar 17:00 -
18:00

3. søndag i fasten

15. mar 10:30
11:30
15. mar 10:30 -
11:30

Ødis kirke

VELKOMMEN TIL ØDIS KIRKE

Kirken er åben i graverens arbejdstid.
For gudstjenestetider m.m., klik Kalender i menuen til venstre.

NYE BILLEDER AF ØDIS KIRKE

Foto: Daniel Klestrup Bjærge
Foto: Daniel Klestrup Bjærge

På byens aktivitetsdag, 'Sommer ved søen', som var på en af sommerens dejlige solskinsdage, fløj en drone over kirkens tag

PARKURSUS I ØDIS FORSAMLINGSHUS i sept/okt

BØRNE- OG FAMILIEKLUB

Velkommen til børne- og familieklubben!

Vi mødes en gang om måneden, den sidste søndag i hver måned fra kl. 14.30-16.30, i Vestfløjen ved Ødis kirke.

Målgruppen er forældre og børn, og der kommer i gennemsnit 4 familier hver gang. Vi har altid plads til flere!

Præsten starter altid med at fortælle en lille historie fra bibelen, og vi synger et par sange og beder fadervor. Nogle gange er der små aktiviteter til det præsten fortæller om, vi lærer nye sange med fagter mm.

Efterfølgende er der en kreativ aktivitet, denne er nogle gang relateret til det indhold der var i historien, andre gange laver vi kreative ting der refererer til årstiden. Vi slutter af med at få eftermiddagskaffe sammen, familierne skiftes til at medbringe boller mm.

Hvis man ønsker at deltage eller blive frivillig i børne- og familieklubben,

kan man kontakte Inger, præsten v. Ødis kirke (tlf: 93871700) eller Malene Baun Riis (tlf: 30647001).

 

VELKOMMEN TIL FILMAFTEN

Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum

 

Torsdag den 9. marts kl. 17.00 ønsker vi velkommen til børnegudstjeneste og dåbsjubilæum for 5-årige.

Efter gudstjenesten skal vi hygge os med aftensmad i Forsamlingshuset.

Velkommen!

Fastelavn og karneval i kirken

Fastelavnssøndag blev en rigtig festlig dag i kirken, med skuespil og sang af minikonfirmanderne, med mange udklædte børn, tøndeslagning, og med dejlige fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen.

 

Er livet gået skævt?

Nu kan du få en fortrolig samtale med en præst via din mobiltelefon eller computer, på "Sjælesorg på Nettet."

Følg linken nedenfor for at komme til hjemmesiden:

www.sjaelesorg.nu

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE

VELKOMMEN TIL NYTÅRS GUDSTJENESTE

"VI SYNGER JULEN IND"

Nyt menighedsråd i Ødis Sogn

Nyt menighedsråd i Ødis Sogn

 

Den 22. november 2016 blev det nye menighedsråd konstitueret, og præsenteres hermed:

 

Formand:         Tina Haahr Bihl, Stationsvej 25, Ødis

Næstformand:   Peder Nissen, Farrisvej 14, Ødis Bramdrup
Kirkeværge:      John Bording, Grønforten 5, Ødis Kroge
Kasserer:          Daniel Bjærge, Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
Sekretær:         Malene Baun Riis, Stationsvej 1, Ødis 

Kontaktperson:  Niels Christensen, Stationsvej 13, Ødis

Sognepræst:     Inger Hvindenbråten, Ødis Byvej 1, Ødis
 

Suppleanter er:
Peter Jensen, Fløjbjergvej 31, Fløjbjerg
Karl Schmidt, Gåskjærvej 8, Gåskjær

 

Julekoncert med Kim Sjøgren 30.11 kl. 19

Der er stadig billetter som kan købes i kirkedøren på onsdag den 30.11. Døren åbnes kl. 18.

Præstens telefon

Telefonen til præstekontoret er repareret (nr. 75 59 81 50), så I er velkomne til at tage kontakt. Men præsten kan stadigvæk også kontaktes på mobil nr. 93 87 17 00 eller mail: ihv@km.dk. Det er også hyggeligt om I kommer forbi præstegården.

Stemningsbilleder fra høstgudstjenesten

Høstgudtjeneste søn 18.9 kl. 14.

Orienteringsmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Vestfløjen.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 I ØDIS SOGN.

Der skal i år være valg til menighedsrådet. I Ødis Sogn skal der vælges 6 medlemmer til menighedsrådet. Selve valget finder sted den 8. november, men det er nu, forberedelserne går i gang. Derfor inviteres alle interesserede til et orienteringsmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Vestfløjen.

Aftenens program:
Velkomst
Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
Redegørelse for kommende opgaver.
Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
Afslutning.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der være mulighed for at holde et opstillingsmøde, hvor man vil forsøge at lave en opstillingsliste til valget. 

 

  

Inger Hvindenbråten - Ny præst i Ødis sogn.

Det er en stor glæde at kunne offentliggøre, at vi har ansat Inger Hvindenbråten som præst i Ødis (og Seest sogn 25%) fra 1. sept. Inger kommer fra Norge, hvor hun er præsteuddannet. Det seneste år har Inger studeret på Pastoralseminariet i Danmark for at blive kvalificeret til en dansk præstestilling. Indtil ansættelsen er Inger ansat i et vikariat i Sdr. Nærå på Fyn. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde og håber I alle vil tage rigtig godt imod Inger, der indsættes i

Ødis kirke den 4. sept. Kl. 10.30.

Menighedsrådet er vært ved et lille "Velkommen" glas i Vestfløjen efter gudstjenesten.

Inger skriver her et par ord om sig selv…

Jeg hedder Inger Hvindenbråten, er 50 år gammel, og kommer fra Norge, der har jeg arbejdet som præst i 18 år. 
For et år siden blev jeg gift med Terje fra Vejle, og flyttede så til Danmark nu i januar. 
Jeg er meget glad og taknemmelig, for at jeg den 1.september skal starte op som sognepræst i Ødis. Jeg glæder mig til at blive kendt med jer alle, og til at starte op i stillingen og flytte ind i den flotte præstegård! 
Så håber jeg, at I har lidt tålmodighed med mit sprog, og gerne bidrager til at gøre min dansk bedre! 
Jeg ser frem til et hyggelig fællesskab med jer i tiden som kommer

 

 

Kirkebil i den "præsteløse" periode

Mens præsteembedet er ledigt er der ikke samme antal højmesser og gudstjenester i Ødis kirke. Man har derfor mulighed for at bestille "kirkebil" til omegnens kirker.

 

Kontakt:

  • Taxa: 75 50 27 00
  • Aftale nr: 2626
  • Oplys: afh. adresse, kirke og tidspunkt for transport
  • Bestilling: dagen før, dog senest 1 time før gudstjneste.

Nyt embede som færøsk præst i Købehavn - afskedsgudstjeneste 12. juni kl 10.30

Efter næsten 10 år som præst her i Ødis, har jeg fået nyt embede. Jeg skal være præst for færinger i Danmark. Stillingen er knyttet til Hans Egedes Kirke på Østerbro i København, hvor jeg og min familie fremover skal bo.

Den 12. juni kl. 10.30 er der afskedsgudstjeneste i Ødis kirke, fælles for Ødis og Seest sogne (hvor jeg også er præst med 25 %).

Det har været en stor glæde for mig, at have fået lov at virke som præst i Ødis sogn og have lært så mange mennesker at kende i Fovslet, Ødis og Ødis Bramdrup. Som præst er man ofte med i store begivenheder i menneskers liv. Ved begravelser/bisættelser, dåb og vielse. Her har jeg mødt tillid og stor imødekommenhed.

Jeg vil også gerne sige tak for den interesse, der er for fællesskabet i landsbyerne. Det nyder det kirkelige også godt af.

Ødis er et godt og trygt sted at være familie. I børnehave, skole og de forskellige foreninger har vi følt os hjemme og godt modtaget.

Jeg ser med forventning og glæde frem mod det nye embede, hvor jeg får mulighed for at være en del af to kulturer, som står mig nær. Både den færøske, som jeg er født og vokset op i, og den danske som er blevet en del af mig. Samtidig med forventningens glæde er det også med stort vemod, at vi flytter fra sognet. Vi vil komme til at savne den dejlige natur her i området. Men allermest vil vi komme til at savne jer - de mennesker, der har været så stor en del af vores liv. 

Sogneudflugt til Glücksborg Slot søndag 29. maj

Afgang fra kirkepladsen kl. 12.30. Før hjemkomsten spiser vi aftensmad på en restaurant. Forventet hjemkomst 20.00.

Pris 100,- ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til Tina Bihl 61708812 eller Birgit Kudsk 75 59 83 03. Tilmelding senest lørdag 14. maj. Der er ca. 50 pladser i bussen og de fordeles efter "først-til-mølle princippet".

Velkommen til en spændende dag med rundvisning, spisning og hyggeligt samvær.

 

 

Frihedskæmpers gravsten til Ødis kirkegård

De tre bogsstaver MBE, der er tilføjet nederst på gravstenen, står for The Most Excellent Order of the British Empire. Det er en britisk orden, hvori optages personer der har repræsenteret deres land på værdig vis. Johann M. Böge modtog ordenen efter de allieredes sejr.

Efter gudstjenesten 1. søndag i advent, 29. november, markeres det at Johann M. Böges gravsten får placering på Ødis kirkegård.

10. oktober i år bragte Tv 2 nyheden om en gravsten, der blev brugt som en del af den lokale kystsikring.  På stenen var indskrevet ”Johann Mackeprang Böge, født 10.2 1909, død 8.5 1994.” Manden bag navnet har en historie, der knytter sig til 2. verdenskrig. Og hans historie knytter sig også til vores lokalområde.

 

Johan Mackeprang Böge havde tætte forbindelser til Ødis Bramdrup og Ødis. Han var løjtnant og lå med sit kompagni her på egnen i 1939-40. Her blev han kæreste med sognepræstens datter Grethe Oksbjerg. Da han senere blev aktiv i modstandsbevægelsen, havde han tæt tilknytning til dr. Westergaard i Ødis Bramdrup. Johan M. Böges svoger og dr. Westergaards søn har arbejdet med at få gravstenes til Ødis kirkegård. Her skal senen placeres på det gravsted, hvor også dr. Westergaards sten står.

Gravstenen sættes på dens nye placering søndag 29. november kl. 11.45. Der holdes en markering på kirkegården efter gudstjenesten, som er kl. 10.30. Ved markering vil der være taler ved Peder Westergaard, Otto Westergaards søn og Harald Oksbjerg, Johan Mackeprang Böges svoger. Repræsentant fra Ryes kasserne vil være til stede, samt en trompetist, der vil spille ”Last post” og ”En lærke letted”.

 

Program for dagen:

10.30 Gudstjeneste i Ødis kirke

11.45 Hensætning af stenen

Taler v/ Peder Westergaard og Harald Oksbjerg

Trompetist spiller ”Last post” og ”En lærke letted” synges som fællessang

cookie information