BegivenhedDato

2. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v/Borgny Brünnings-Hansen

5. jun 10:30
11:30
5. jun 10:30 -
11:30

3. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v/Borgny Brünnings-Hansen

12. jun 10:30
11:30
12. jun 10:30 -
11:30

4. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v/Borgny Brünnings-Hansen

19. jun 09:00
10:00
19. jun 09:00 -
10:00

5. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til omegnens kirker.

26. jun  
26. jun

Ødis kirke

Velkommen til Ødis Kirke

Kirken er åben i graverens arbejdstid.
For gudstjenestetider m.m., klik Kalender i menuen til venstre.

Nyt embede som færøsk præst i Købehavn - afskedsgudstjeneste 12. juni kl 10.30

Efter næsten 10 år som præst her i Ødis, har jeg fået nyt embede. Jeg skal være præst for færinger i Danmark. Stillingen er knyttet til Hans Egedes Kirke på Østerbro i København, hvor jeg og min familie fremover skal bo.

Den 12. juni kl. 10.30 er der afskedsgudstjeneste i Ødis kirke, fælles for Ødis og Seest sogne (hvor jeg også er præst med 25 %).

Det har været en stor glæde for mig, at have fået lov at virke som præst i Ødis sogn og have lært så mange mennesker at kende i Fovslet, Ødis og Ødis Bramdrup. Som præst er man ofte med i store begivenheder i menneskers liv. Ved begravelser/bisættelser, dåb og vielse. Her har jeg mødt tillid og stor imødekommenhed.

Jeg vil også gerne sige tak for den interesse, der er for fællesskabet i landsbyerne. Det nyder det kirkelige også godt af.

Ødis er et godt og trygt sted at være familie. I børnehave, skole og de forskellige foreninger har vi følt os hjemme og godt modtaget.

Jeg ser med forventning og glæde frem mod det nye embede, hvor jeg får mulighed for at være en del af to kulturer, som står mig nær. Både den færøske, som jeg er født og vokset op i, og den danske som er blevet en del af mig. Samtidig med forventningens glæde er det også med stort vemod, at vi flytter fra sognet. Vi vil komme til at savne den dejlige natur her i området. Men allermest vil vi komme til at savne jer - de mennesker, der har været så stor en del af vores liv. 

Sogneudflugt til Glücksborg Slot søndag 29. maj

Afgang fra kirkepladsen kl. 12.30. Før hjemkomsten spiser vi aftensmad på en restaurant. Forventet hjemkomst 20.00.

Pris 100,- ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til Tina Bihl 61708812 eller Birgit Kudsk 75 59 83 03. Tilmelding senest lørdag 14. maj. Der er ca. 50 pladser i bussen og de fordeles efter "først-til-mølle princippet".

Velkommen til en spændende dag med rundvisning, spisning og hyggeligt samvær.

 

 

Frihedskæmpers gravsten til Ødis kirkegård

De tre bogsstaver MBE, der er tilføjet nederst på gravstenen, står for The Most Excellent Order of the British Empire. Det er en britisk orden, hvori optages personer der har repræsenteret deres land på værdig vis. Johann M. Böge modtog ordenen efter de allieredes sejr.

Efter gudstjenesten 1. søndag i advent, 29. november, markeres det at Johann M. Böges gravsten får placering på Ødis kirkegård.

10. oktober i år bragte Tv 2 nyheden om en gravsten, der blev brugt som en del af den lokale kystsikring.  På stenen var indskrevet ”Johann Mackeprang Böge, født 10.2 1909, død 8.5 1994.” Manden bag navnet har en historie, der knytter sig til 2. verdenskrig. Og hans historie knytter sig også til vores lokalområde.

 

Johan Mackeprang Böge havde tætte forbindelser til Ødis Bramdrup og Ødis. Han var løjtnant og lå med sit kompagni her på egnen i 1939-40. Her blev han kæreste med sognepræstens datter Grethe Oksbjerg. Da han senere blev aktiv i modstandsbevægelsen, havde han tæt tilknytning til dr. Westergaard i Ødis Bramdrup. Johan M. Böges svoger og dr. Westergaards søn har arbejdet med at få gravstenes til Ødis kirkegård. Her skal senen placeres på det gravsted, hvor også dr. Westergaards sten står.

Gravstenen sættes på dens nye placering søndag 29. november kl. 11.45. Der holdes en markering på kirkegården efter gudstjenesten, som er kl. 10.30. Ved markering vil der være taler ved Peder Westergaard, Otto Westergaards søn og Harald Oksbjerg, Johan Mackeprang Böges svoger. Repræsentant fra Ryes kasserne vil være til stede, samt en trompetist, der vil spille ”Last post” og ”En lærke letted”.

 

Program for dagen:

10.30 Gudstjeneste i Ødis kirke

11.45 Hensætning af stenen

Taler v/ Peder Westergaard og Harald Oksbjerg

Trompetist spiller ”Last post” og ”En lærke letted” synges som fællessang